POLIITTISEN KORREKTIUDEN KUKKASIA- KIRJOITUKSIA SANANVAPAUDESTA

KIRJASTA:

Poliittisen korrektiuden kukkasia- kirjoituksia sananvapaudesta esittelee joitakin ilmaisuvapauden loukkauksia ja kuvaa niiden kautta tarkemmin ”poliittisen korrektiuden” monenlaisia vaikutuksia yhteiskunnallisella tasolla. Useimmat kirjan esimerkit ovat Saksasta ja Britanniasta mutta osataan sitä muuallakin. Kirja kertoo tarkemmin, että keitä halutaan erityisesti suojella ja minkä takia.

KIRJOITTAJASTA:

Mika Sankari on 33- vuotias yhteiskuntakriitikko Hartolasta. Hän on kiinnostunut erityisesti väestötieteeseen ja sananvapauteen liittyvistä ilmiöistä. Mika on opiskellut mm. aluetiedettä Vaasan yliopistossa ja saksan kieltä ja kulttuuria Münchenin Ludwig-Maximilians-Universitätissä. Aika kuluu kirjoittamisen lisäksi keikkatöiden, lukemisen, tenniksen ja uinnin merkeissä.

KIRJAA SAATAVILLA HINTAAN 10 €/KPL


TILAUKSET mika.sankari at gmail.com tai 0405640750

UUTUUS NRO 1: KÄÄNNÖSPALVELU PÄIVYSTYSPERIAATTEELLA

Toiminta-ajatus: Ota yhteyttä minuun ja toimita tekstisi, niin saat sen takaisin suomennettuna jopa samana päivänä! Käännettävät kielet ovat saksa, englanti ja ruotsi. Veloitus 30 euroa/ sivu, 1 snt/suomenkielinen sana tai erikseen sovittava korvaus toimeksiannon perusteella. Erikoisalojani ovat yhteiskunnallinen , urheiluun ja ravintolatoimintaan liittyvä sekä kaupallinen sanasto.


UUTUUS NRO 2: KÄÄNNÖSPALVELU KESTOTILAUS-PERIAATTEELLA


Toiminta-ajatus: Haluaisitko syventää jonkin tietyn alan osaamistasi ja tiedät siihen liittyvän nettisivuston julkaisevan aiheesta uutisia? Ja kaipaisit jonkun kääntämään ne selvälle suomenkielelle? Esimerkkinä voidaan ajatella erilaisia ajankohtaisjulkaisuja saksalaisilla sivustoilla. Hinnoittelu menisi esimerkiksi seuraavasti: 5 euroa/uutinen tai kuukausitilaus(sis. 4 juttua) 15 euroa. Lisähintä 3 euroa uutista kohti.Tai sopimuksen mukaan.

Friday, January 22, 2010

Maahanmuuton todelliset kustannukset- Tanska

Tanska

Tällä hetkellä muslimien väestöosuus on Tanskassa noin seitsemän prosenttia mutta he kuluttavat valtiollisista sosiaalikustannuksista vuosi toisensa jälkeen noin 40 %. Pelkät immateriaaliset haitat eivät ole edes suoraan laskettavissa. Näihin voi laskea mm. vapauden ja demokratian vaarantumisen sekä yleisen rikollisuuden kasvun ja näistä muodostuvan uhkan kantaväestöä kohtaan.

Maahanmuuton kustannukset Tanskalle

Jo vuonna 2002 Daniel Pipes ja Lars Hedgaard päätyivät laskuissaan siihen tulokseen, että reilut 40 prosenttia maan sosiaalikuluista tärvääntyy maahanmuuttajien avustamiseen. Suurimmat tukiensaajaryhmät tulivat Somaliasta, Turkista, Libanonista, Pakistanista ja Irakista. Tämä tutkimus käsitteli aihetta poliittisesti erittäin epäkorrektilla tavalla, varsinkin ajankohdan (2002) vielä huomioiden. Nämä seuraavat havainnot ovat yleensä siirrettävissä lähes sellaisenaan sellaisiin länsimaihin, joihin on kohdistunut suurempaa muuttoa em. maista tai niiden kaltaisista maista ja /tai kulttuurista. Tutkijat löysivät seuraavia yhteisiä piirteitä muslimimaahanmuuttajista Tanskan kohdalla:

1. Joutuminen tanskalaisen sosiaaliturvan varaan

Tutkimuksen ilmestymisen aikaan maahanmuuttajat em. maista muodostivat n. neljän prosentin osuuden väestöstä ja kuluttivat osuuteensa nähden kymmenkertaisen siivun sosiaaliturvasta. Viimeisimpien tietojen mukaan heidän osuutensa olisi seitsemisen prosenttia ja voidaan olettaa että sosiaaliavun kustannukset jakautuvat kuten tuolloin, koska työllisyystilanne ei ole voinut ainakaan parantua viime aikoina. Tästä ei ole kuitenkaan esittää arviota tai lähdettä varmistukseksi.

2. Maahanmuuttajien rikollisuus

Maahanmuuttajat ovat yliedustettuina vuodesta toiseen rikostilastoissa lähestulkoon kaikissa rikostyypeissä. Erityisen näkyvää tämä on raiskausten kohdalla, jossa on vielä huomioitava erikseen se, että (poliisille ilmoitettujen) raiskausten uhrit kuuluvat usein kantaväestöön.  

3. Eristäytyminen omana valintana

Kun muslimiväestön määrä on kasvanut lukumäääräisesti merkittäväksi, niin on käynyt yhä selvemmäksi, että he haluavat elää usein omissa yhteisöissään erossa kantaväestöstä. Erään tutkimuksen mukaan vain viisi prosenttia haastatelluista olisi valmis avioitumaan etnisen tanskalaisen kanssa. Toisaalta tämä merkitsisi tanskalaisen kohdalla sitä, että avioliitto johtaisi lähes varmasti islamiin kääntymiseen tai "palaamiseen", jos sitä termiä haluaa käyttää. Se on usein lähes ainoa vaihtoehto, painostus on kovaa suvun taholta. Ja kuten tiedämme, islamin uskosta ei tule luopua. Apostaasi tarkoittaa kuolemantuomiota.


4. Vastenmielinen tapakulttuuri


Ihmisoikeuksien vastaiset pakkoavioliitot lieveilmiöineen ovat tunnettu ongelma Tanskassa(kin). Joskus suvun valitsema puoliso tuodaan ulkomailta asti. Edellinen kohta kolme liittyy tähänkin uskonnonvaihdon osalta. Pahimmat lieveilmiöt ovat pitkään jatkuvat uhkailut suvun taholta, jotka huipentuvat joskus "kunnia"murhaan. Tekisi mieli vaihtaa tuota termiä.. Myös serkkujen väliset avioliitot ovat merkittävä ongelma niihin sisältyvien riskien takia.

5. Radikaali antisemitismi

Israelia kritisoivat mielenosoitukset ovat joskus erittäin vihamielisiä. Muslimien eräs äärijärjestö Hizb-ut Tahrir kehoitti kerran muslimeja "tappamaan juutalaisia, missä heitä kohtaattekin!" Tämän lisäksi järjestö lupasi peräti 30000 dollarin tapporahan juutalaisista. Monet Tanskan juutalaiset (n. 6000) joutuvat turvautumaan poliisin suojeluun. Eräät rehtorit ovat myöntäneet suoraan, etteivät kykene takaamaan juutalaislasten turvallisuutta koulussa, joten he ovat suositelleet siirtymistä yksityiskouluihin, joissa ei ole muslimeja.


6. Sharia- laki Tanskaan?

Tämä on muslimijohtajien julkisuuteen antama lopullinen tavoite, jonka täyttyminen edellyttää vielä muslimiväestön lisääntymistä. Se voisi nykytahdilla tapahtua lähimpien vuosikymmenten aikana.

Arvioidut kustannukset vuositasolla 6,7 mrd euroa. 

Tämä on tanskalaisen ajatushautomon arvio kuluista. Tanska säästäisi todistetusti valtavan määrän euroja luopumalla ottamasta haitallisimpia ja pitkälle tähtäimellä epätoivottavimpia maahanmuuttajia tulevaisuudessa. Nyt kyseessä on pohjaton kaivo, jonne uppoaa määrätön määrä tanskalaisten rahoja. Niille löytyisi akuuttia käyttöä lukemattomissa kohteissa. Tosiasia on kuitenkin, että muslimimaahanmuuttajilta puuttuvat usein edellytykset helpoimpiinkin työtehtäviin, koska he saapuvat usein hyvin alkeellisista oloista ja pahimmillaan luku-, kieli-, kirjoitus- ja ammattitaidottomina. Myös yhteiskunnallisten osallistumishalujen ja oma-aloitteisuuden kanssa on havaittu ilmiselviä puutteita.

Siitä huolimatta Tanskassakin jaksetaan (tosiasioiden vastaisesti) korostaa heidän antamaansa merkittävää panosta kansakunnan hyväksi. Tämäkin standardiperustelu seisoo muiden argumenttien rinnalla savijaloilla eikä kestä lähempää tarkastelua ollenkaan. Edellä on jo käyty läpi pelkkiä sosiaalikuluja ja niiden osuuden jakautumista. He eivät ole tehneet sen eteen niin paljon töitä ja maksaneet veroja, vaan ovat saamapuolella reilusti. Sitä voisi nimittää vaikka valtion tarjoamaksi taskurahaksi. Heillä on kuitenkin otsaa väittää tätä lahjoituksekseen ja panostuksekseen yhteiskunnan hyväksi. Media osallistuu omalla panoksellaan tähän kaikkeen, vain harvoin tätä menoa kritisoidaan näkyvästi ja niinpä vasemmisto ja vihreät toimijat voivat jatkaa näitä konnantöitään ja rapauttaa hyvinvointivaltion pohjaa tehdäkseen tilaa islamin diktatuurille. He odottavat ilmeisesti saavansa itse siinä jonkin osan. Tämä osoittaa totuuden kieltämisen olevan lehdistön erityispiirre ja siten se laiminlyö vastuullista ja olennaista rooliaan tiedonvälittäjänä.

Suuri osa maahanmuuttajista saattaa työskennellä pimeästi ja jättää verot maksamatta. Tyypillisesti näin toimitaan mm. ravintoloissa, kahviloissa ja takseissa. Tämä raha ansaitaan sosiaalituen päälle, joten se ei hirveästi hyödytä loppupelissä Tanskan kansantaloutta. Eräs tanskalainen talousasiantuntija kommentoi asiaa näin:
"80 prosenttia ulkomaalaisista kiertää veroja. Se on todella merkittävää ja tuomittavaa, koska lain pitäisi olla saman kaikille"
 Tietenkään ei voida tuomita KOKO kansan- tai uskonnollista ryhmää. Kaikkiin sääntöihin löytyy sekä positiivisia että negatiivisia poikkeuksia. Tanskassakin on runsaasti rehellisiä, veroja maksavia ja rauhaa rakastavia muslimeja. Voi kuitenkin todeta, että näin ei ole islamin uskonnon ansiosta, vaan pikemminkin siitä huolimatta. Samoin perusasiat hoidetaan oman järjen mukaan eikä uskonnollisia johtajia kumarrellen. Onhan esiintynyt sellaisia tapauksia, joissa imaamit ovat kehottaneet suoranaisiin laittomuuksiin myös tavallisen arkielämän kohdalla (verojen kierto, sosiaaliavun kuppaus jne.). Tämä on oleellinen ero muihin suuriin uskontoihin ja niiden käytäntöihin verrattuna. Niistä kuulee harvoin mitään ja se on hyvä merkki jo itsessään.

Muslimit tekivät 82 prosenttia Kööpenhaminan rikoksista vuonna 2005

Tanskassakin on maahanmuuton lieveilmiönä syntynyt lisää väkivaltaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, paljon enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2005 peräti 82 prosenttia pääkaupungin rikoksista oli maahanmuuttajien tai heidän jälkikasvunsa "käsialaa". Poliisi oli maahanmuuttajanuorison kanssa viisi kertaa enemmän kuin kotoisten tanskalaisten. Lehdistö peitteli tekemisten yksityiskohtia parhaan yleiseurooppalaisen taitonsa mukaan.

Tanskalaiset ovimiehet ovat joutuneet vahvistamaan aseistustaan ja lisäämään valmiuksiaan maahanmuuttajajengejä vastaan. Tanskalaisten poliisiviranomaisten mukaan nämä jengit ylittävät väkivaltaisuudessaan jopa pelätyt moottoripyöräjengit. Arne Johannesen Norjan poliisista varoitti tulevasta kehityksestä menojen tuplaantumisesta vuosikymmenen kuluessa jo vuonna 2001.

Palestiinalaiset turvapaikanhakijat tulittivat poliisia kohti

Syksyllä 2009 Palestiinan alueelta saapuneet turvapaikanhakijat aiheuttivat ongelmia hankaloittamalla poliisin, palokunnan ja ambulanssimiesten työtä. Erään välikohtauksen jälkeen löydettiin kymmeniä hylsyjä, joka todisti että tulivoimaa oli käytetty viranomaisia kohtaan runsaasti.  Tämä käänteinen rasismi- ei kai tätä voi muuten kuvata- ei ollut kovin kuumaa tavaraa länsimaisissa uutishuoneissa ja siksipä tämä välikohtaus "unohtui" useiden uutishuoneiden pöydille. Länsimaiden vasemmistoliike tunnetusti tuntee sympatiaa palestiinalaisia kohtaan ja tämä näkyy heidän tyylissään, pukeutumisessaan, iskulauseissaan jne.. Heidän silmissään palestiinalaiset ovat "vapaustaistelijoita", jotka taistelevat Israelin ja lännen mielivaltaa vastaan. Muutamia asioita, joista he ja palestiinalaiset haluavat vähemmän puhua, ovat:
- tavoitteena Israelin ja juutalaisten täydellinen tuhoaminen (Hamasin peruskirjassa maininta)
- omien (kommunistit ja vastaavat) sortotoimien aiheuttamien uhrien suunnaton määrä
- julmat kidutukset ja niiden opettaminen jälkipolville
- raketti-iskut siviilikohteista siviilikohteisiin
- oma väki panttivankeina (mm. Gaza)
- vihan siirto jälkipolville
- natsisympatiat, "Mein Kampf" myy hyvin monissa arabimaissa
- Hamas ja natsitunnusten jäljittely
- Jasser Arafat 40- luvulla natsien apurina (mm. pomminrakennus, sissitoiminta)
- Arafatin kavallukset ja oman kansan pettäminen
- saudit hylkivät palestiinalaisia mutta EU tukee sitäkin runsaammin

Näistä kuulee harvemmin ja silloinkin korkeintaan rivien välistä ilmaistuna.

Tanskalaismuslimit kieltäytyvät integroitumasta

Kuvitellaan, että kiinalainen tai venäläinen kansanedustaja käskisi avoimesti tappamaan kiinalaisen tai venäläisen sotilaan aina sellaisen tilaisuuden saadessaan.  Näin tapahtui Tanskassa. Siellä palestiinalaistaustainen tanskalaispoliitikko Asmaa Abdol-Hamid käski surmaamaan Afganistan- tehtäväänsä suorittavia tanskalaissotilaita, jos tilaisuus koittaa. Hän saapui Tanskaan perheensä kanssa pakolaisena vuonna 1986 ja sai sen jälkeen hyvän tanskalaisen koulutuksen. Näin hän siitä kiittää.

Se mikä on etniselle tanskalaiselle velvollisuus, ei ole sitä kaikille muille. Aivan samoin kuin Norjassa ja Ruotsissa käy, eivät kaikki oppilaat ilmesty kesälomien jälkeen enää kouluun takaisin. Jopa joka viides suorittaakin koulunsa ulkomailla Copenhagen Postin mukaan. Aivan kuten muualla, niin Tanskassakin muslimit saavat huonoimpia arvosanoja ja he jättävät koulunkäynnin usein kesken. Jälleen yksi pieni mutta merkittävä osoitus heidän piittaamattomuudestaan yhteiskunnan säännöistä ja maan lakien tietoisesta sivuuttamisesta.

Yksi mielenkiintoinen tapa integroitumishalun puutteen osoittamiseen on avioliittolain kiertäminen. Usein kuvio menee niin, että aviomies "ottaa eron" vaimostaan ja paikallinen tanskalainen tuomioistuin vahvistaa eron tapahtuneen. Sen jälkeen toimitaan kuitenkin sharia-lain mukaisesti ja tosiasiallisesti muslimit noudattavat sen päätöksiä. He ovat siis kuitenkin islamilaisen lain mukaan aviopari ja niin tanskalaisoikeutta höynäytetään pahemman kerran. Näin he voivat siis pitää kiinni kulttuuriinsa kuuluvasta moniavioisuudesta ja nostaa sosiaalitukia täysimääräisesti, koska vaimot ovat muka "yksinhuoltajia". Tämä järjestely nopeuttaa lisäksi syntyvyyttä muslimien keskuudessa tehokkaasti. On vaikeaa arvioida, että kuinka suuri lisäys tuosta loppujen lopuksi aiheutuu. Eräät tutkijat ovat jopa pitäneet vuoden 2005 nuorisolevottomuuksia Ranskassa "kaikkien aikojen ensimmäisenä sosiaaliavustuksilla rahoitettuna jihadina".

Muslimien maahanmuutto on todellisuudessa Tanskan kolonisointia ja haltuunottoa islamin hyväksi

Yhden (merkittävän) etnisen vähemmistön sopeutumishaluttomuuden saattaisi yksi valtio vielä ehkä jotenkin kestää. Miten kävisi, jos tämä asenne olisi kaikilla vähemmistöillä yhteinen, jos ne kieltäytyisivät isossa mittakaavassa (myös) työstä, verojen maksusta, lakien noudattamisesta jne? Monissa kaupungeissa on omat Chinatown- alueensa, jossa kiinalaiset työskentelevät ahkerasti, elävät rauhallisesti ja pitävät yhteyksiä muuallekin. Tähän mennessä mitään ylitsepääsemättömiä ongelmia ei ole ilmennyt. 

Tilanne onkin astetta tukalampi, kun kyseessä ei ole pelkkä yhteistyöhaluttomuus vaan siihen liittyy myös alueen haltuunottotavoite. Tanskalaiset imaamit kannustavatkin maanmiehiään lisääntymään ahkerasti, jotta maa voitaisiin ottaa "rauhanomaisesti" haltuun. Ja saattaa lopulta sharia- lain voimaan. Tosin rauhanomainen on tässä yhteydessä varsin väärä termi muutamasta syystä:

- "No-GO-Area"-alueiden määrä on lisääntynyt, eli paikat jonne ei-muslimit eivät ole tervetulleita
- monet ovat jättäneet asuinalueensa uhkauksiin kyllästyttyään
- asuntojen hinnat ovat romahtaneet siirtolaislähiöissä
- rikollisuus

Tanskalaisimaami Abu Laban nimitti joulua "perverssiksi juhlaksi". Tämä samainen imaami vastasi myös osaltaan pilakuvakiistan lietsomisesta. Juuri joulun alla 23.12.2006 hän loukkasi sanoillaan tanskalaisia.Tällaisia asioita ei voisi kai sattua näin suuressa mittakaavassa minkään muun uskonnon ja sen edustajien kanssa. Onhan suorastaan ihme, etteivät eurooppalaiset poliitikot ja media ole heränneet todellisuuteen. Ehkäpä suuri syy on siinä, että tämä prosessi etenee kuitenkin niin vaivihkaa eteenpäin, ettei ns. suuri yleisö osaa kohdistaa siihen sen ansaitsemaa huomiota. Eteneminen ei ole salamannopeata ja siksi reagointi on sen mukainen. On kuitenkin niin, että tämän hetken ennusteiden mukaan maan muslimivähemmistö tuplaantuisi noin 10 vuoden päästä. Tämä kuitenkin pitää sisällään monia ehtoja, joita ei voi etukäteen aavistaa. Toteutuessaan se olisi melkoinen pommi.

Tanskan(kin) kohdalla pätee se, että lopulta tämä kaikki tulee näin jatkuessaan maksamaan sille sen kulttuurin, tanskalaisuuden ja lopulta itse Tanskanmaan.

Suomennos meikäläisen. Linkki alkuperäistekstiin.

No comments: