POLIITTISEN KORREKTIUDEN KUKKASIA- KIRJOITUKSIA SANANVAPAUDESTA

KIRJASTA:

Poliittisen korrektiuden kukkasia- kirjoituksia sananvapaudesta esittelee joitakin ilmaisuvapauden loukkauksia ja kuvaa niiden kautta tarkemmin ”poliittisen korrektiuden” monenlaisia vaikutuksia yhteiskunnallisella tasolla. Useimmat kirjan esimerkit ovat Saksasta ja Britanniasta mutta osataan sitä muuallakin. Kirja kertoo tarkemmin, että keitä halutaan erityisesti suojella ja minkä takia.

KIRJOITTAJASTA:

Mika Sankari on 33- vuotias yhteiskuntakriitikko Hartolasta. Hän on kiinnostunut erityisesti väestötieteeseen ja sananvapauteen liittyvistä ilmiöistä. Mika on opiskellut mm. aluetiedettä Vaasan yliopistossa ja saksan kieltä ja kulttuuria Münchenin Ludwig-Maximilians-Universitätissä. Aika kuluu kirjoittamisen lisäksi keikkatöiden, lukemisen, tenniksen ja uinnin merkeissä.

KIRJAA SAATAVILLA HINTAAN 10 €/KPL


TILAUKSET mika.sankari at gmail.com tai 0405640750

UUTUUS NRO 1: KÄÄNNÖSPALVELU PÄIVYSTYSPERIAATTEELLA

Toiminta-ajatus: Ota yhteyttä minuun ja toimita tekstisi, niin saat sen takaisin suomennettuna jopa samana päivänä! Käännettävät kielet ovat saksa, englanti ja ruotsi. Veloitus 30 euroa/ sivu, 1 snt/suomenkielinen sana tai erikseen sovittava korvaus toimeksiannon perusteella. Erikoisalojani ovat yhteiskunnallinen , urheiluun ja ravintolatoimintaan liittyvä sekä kaupallinen sanasto.


UUTUUS NRO 2: KÄÄNNÖSPALVELU KESTOTILAUS-PERIAATTEELLA


Toiminta-ajatus: Haluaisitko syventää jonkin tietyn alan osaamistasi ja tiedät siihen liittyvän nettisivuston julkaisevan aiheesta uutisia? Ja kaipaisit jonkun kääntämään ne selvälle suomenkielelle? Esimerkkinä voidaan ajatella erilaisia ajankohtaisjulkaisuja saksalaisilla sivustoilla. Hinnoittelu menisi esimerkiksi seuraavasti: 5 euroa/uutinen tai kuukausitilaus(sis. 4 juttua) 15 euroa. Lisähintä 3 euroa uutista kohti.Tai sopimuksen mukaan.

Thursday, April 29, 2010

Afrikan tähteä etsimässä

Kansanedustaja Pekka Haavisto(vihr.) on koonnut mielenkiintoisen ja lukemisenarvoisen raportin koskien Afrikkaa ja sen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Haavisto näkee maanosan monet mahdollisuudet, jopa liiankin optimisesti. Niinpä hän toteaakin, että "Nyt on Afrikan aika!". Tässä kymmenen poimintaa  ja kommentteja:

1. Miljardin ihmisen maa
Afrikassa asuu miljardi ihmistä. Afrikka kattaa 23 prosenttia maapallon maapinta-alasta. Jos Afrikka olisi yksi maa, se olisi taloudeltaan maailman kymmenenneksi suurin. Maailman väestöstä joka kuudes on afrikkalainen. Väestönkasvu asettaa tulevaisuudessa suuria haasteita mantereen kehitykselle. Kiina ja Intiakin ovat miljardiluokassa, kilpailu on kovaa. Varsinkin koulutuksen osalta Afrikka laahaa jäljessä.

2. Afrikan talous seuraa Kiinaa
Kiina ja muut Aasian talousmahdit ovat rakentaneet systemaattisesti läsnäoloaan Afrikassa. Ne etsivät sieltä raaka-aineita, markkinoita omille tuotteilleen ja poliittista yhteistyötä. Kylmän sodan jälkeen Afrikka hukkui hetkeksi eurooppalaisilta. Viime vuosina Afrikan talouden kehitys on seurannut Kiinan talouden nopeaa kasvua. Kiinasta tulee käytännössä uusi siirtomaaisäntä sopiviksi katsomiinsa Afrikan kolkkiin. Siinä ei välttämättä ihmisoikeuksien perään katsota.

3. Infrastruktuurin kolmas aalto
Afrikassa rakennetaan nyt uutta infrastruktuuria - teitä, rautateitä, tietoliikenneyhteyksiä. Ensimmäinen aalto oli kolonialismin tarve saada raaka-aineet ulos maanosasta. Toinen aalto oli kylmän sodan, lännen ja idän, kilpailu afrikkalaisten poliittisesta tuesta. Kolmas aalto on menossa: Aasian ja Afrikan teknis-taloudellinen yhteistyö. Nyt Afrikassa tehdään uutta infraa. Mitä jos infra rakennettaisiin joskus afrikkalaisten omilla ehdoilla?

4. Afrikkaan on monta ovea
Euroopan taloussuhteet Afrikkaan muodostuivat siirtomaa-aikana. Vaikka Etelä-Afrikka on edelleen tärkeä ovi Afrikan markkinoille, se ei enää ole ainoa. Afrikan eri alueet ja maat kilpailevat nyt investoinneista. Ghana, Botswana, Nigeria Pohjois-Afrikan maat jne. Monilla maanosan valtioilla menee juuri nyt ihan kelvollisesti, Etelä-Afrikan tulevaisuus sen sijaan askarruttaa, pahimmillaan seurauksena on Zimbabwen uusinta isommalla rytinällä.

5. Afrikan integraatio on tosiasia
Rajaton Afrikka ja yhteisvaluutta ovat vielä kaukana, mutta Afrikan alueellinen integraatio etenee nopeasti. Afrikan unionilla ja alueellisilla järjestöillä on kunnianhimoisia suunnitelmia. Afrikan unioni on kehittynyt nopeasti kriisien ratkaisijaksi ja rauhanturvaajien tarjoajaksi omalla mantereellaan. Tähän voi toivottavasti luottaa tulevaisuudessakin.

6. Hyvä hallinto on talouden vetovoimatekijä
Afrikassa - öljyntuottajamaita lukuun ottamatta - hyvä hallinto, demokratia ja talouskasvu korreloivat. Investointeja tehdään mieluiten poliittisesti vakaisiin maihin. Demokratian ja ihmisoikeuksien tukeminen ja korruption vastustaminen eivät ole ylellisyyttä, vaan tärkeitä rakennuspuita talouskehitykselle. Hallinnon heikkoudet lisäävät taloudellista epävarmuutta ja karkottavat investointeja. Tässä kohtaa ei ole suomalaisillakaan kehumista.

7. Afrikka on arvojen maanosa
Ainakin kolmannes afrikkalaisista on kristittyjä, ja väestökehityksen myötä Afrikasta saattaa tulla maailman kristityin maanosa. Samaan aikaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kautta leviää islam. Suuret maailmanuskonnot kohtaavat Afrikassa. Kirkot ja moskeijat ovat joissakin kylissä ja kaupungeissa vierekkäin. Afrikkalaiseen islamiin on aina kuulunut suvaitsevaisuus. Kristittyjen ja muslimien välinen kitka haittaa yhteiseloa ainakin Somaliassa, Sudanissa, Egyptissä ja Nigeriassa mitä suuremmissa määrin.

8. Kestävän kehityksen maanosa
Afrikan osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on noin neljä prosenttia. Samaan aikaan aavikoitunut alue laajenee ja ilmastonmuutos vaikuttaa muun muassa sateisiin ja tulviin. Afrikka voi luoda hiilinieluja, ja siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Suuret ympäristömuutokset vaikuttavat kovimmin köyhiin ihmisiin, joilla ei ole vaihtoehtoja. Siksi kestävä kehitys Afrikassa on niin tärkeää. Kiireellinen asia!

9. Nuori ja urbaani maanosa
Koko maailman väestönkasvusta Afrikka vastaa kolmanneksesta vuoteen 2030. Vaikka perhesuunnittelu alkaisi purrakin, trendi taittuu hitaasti. Afrikka on nuorten manner, jossa tarvitaan paljon koulutusta. Nuoruuteen liittyy myös liikkuvuus ja kyky oppia nopeasti uusia asioita. Se voi muodostua Afrikan vahvuudeksi. Asiasta pitää puhua vielä konditionaalissa, toivottavasti ei kauan.

10. Afrikka on puhelimessa
Afrikan rannikoilla tehdään nyt merikaapeleita. Tietoliikenneyhteydet paranevat. Matkapuhelinten käyttö maailmassa kasvaa nyt nopeiten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Afrikka puhuu kännykkään ja menee kännykän kautta nettiin. Tieto, oman elämän hallinta ja liikkuvuus lisääntyvät. Auktoriteetit murtuvat. Hyvä kehityssuunta!"
Hiukan ohuilta nämä argumentit loppupelissä tuntuvat, vaikka ne herättävät paljon toivoa(kin).  Pelkkä nuoruus ei merkitse vielä mitään, jos ei ole esimerkiksi koulutusta ja osaamista riittävästi. Afrikan kohdalla jatkuva liikaväestön lisääntyminen ja aivovuoto ei tilannetta merkittävästi paranna. Jälkikirjoituksessaan Haavisto tosin mainitsi kehityksestä, hänen mukaansa Somaliaan oli tuotu hallinto-osaamista ja perustettu PIZZERIA suomalaisoppeja hyödyksikäyttäen. Tämä oli hänen mielestään osoitus edistymisestä.

Mutta kuten itäisestäkin naapuristamme aina sanotaan, niin Afrikka on toki mahdollisuuksien manner, se selviää vaikkapa pelkästään tämän kuvan avulla:

No comments: